خدمات قالب سازی

صنایع ساخت تکنو فرز آماده ی ارائه ی خدمات در زمینه های ارائه خدمات مربوط به قالب های تزریق پلاستیک، سنبه و ماتریس و…. می باشد.