ارتباط با ما

آدرس : خیابان امام خمینی به سمت ترمینال بعد از خیابان اشراق خدمات فنی و مهندسی و ماشین کاری تکنوفرز

تلفن: 02536651037

همراه: 09127588770

email address: info@technoferez.com